Zabezpieczenie serwera developerskiego hasłem

Podczas naszej pracy nie jest porządane, aby klienci mogli oglądać aplikacje w fazie rozwoju. Raczej świadomie udostępniamy określony, przetestowany i zaakceptowany kod użytkownikom. Aby umożliwić testowanie aplikacji webowej przed wdrożeniem na produkcję możemy ją zabezpieczyć hasłem.

Podobnie jak z przekierowaniem na adres www istnieją różne metody, żeby to zrealizować. Ja zademonstruję jedną z nich.

Instalujemy pakiet 

pip install django-lockdown==3.0.0

następnie ustawiamy, np. w local_settings nasze hasło

INSTALLED_APPS += ('lockdown', )
MIDDLEWARE_CLASSES += ('lockdown.middleware.LockdownMiddleware', )
LOCKDOWN_FORM = 'lockdown.forms.LockdownForm'
LOCKDOWN_PASSWORDS = ('nasze_haslo', )

 

Komentarze