Uruchamiamy PostgreSQL na Dockerze

Uruchomiliśmy juz projekt oparty na Django za pomocą Dockera, teraz przyszedł czas na podpięcie bazy PostgreSQL.

Konfigurujemy Dockera

Modyfikujemy nasz plik docker-compose.yml

version: '3.7'
services:
 web:
  build: .
  command: sh -c "python manage.py migrate && python manage.py runserver 0.0.0.0:8000"
  volumes:
   - .:/code/
  ports:
   - "8000:8000"
  env_file:
   - ./env
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres:12.0-alpine
  volumes:
   - postgres_data:/var/lib/postgresql/data/
  environment:
   - POSTGRES_USER=testdocker
   - POSTGRES_PASSWORD=testdocker
   - POSTGRES_DB=testdocker
volumes:
 postgres_data:
Dodajemy do projektu plik env

SQL_ENGINE=django.db.backends.postgresql
SQL_DATABASE=testdocker
SQL_USER=testdocker
SQL_PASSWORD=testdocker
SQL_HOST=db
SQL_PORT=5432
Musimy teraz zmodyfikować nasze settingsy, tak aby korzystały z bazy PostgreSQL a nie domyślnej Sqlite.

DATABASES = {
  "default": {
    "ENGINE": os.environ.get("SQL_ENGINE", "django.db.backends.sqlite3"),
    "NAME": os.environ.get("SQL_DATABASE", os.path.join(BASE_DIR, "db.sqlite3")),
    "USER": os.environ.get("SQL_USER"),
    "PASSWORD": os.environ.get("SQL_PASSWORD"),
    "HOST": os.environ.get("SQL_HOST", "localhost"),
    "PORT": os.environ.get("SQL_PORT", "5432"),
    "TEST": {
      'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
      'NAME': 'test-db.sqlite3',
    },
  },
}

Do pliku requirements.txt dodajemy psycopg2-binary==2.8.4

# Budujemy nowe kontenery
docker-compose build
docker-compose up -d

Sprawdzamy czy zostały dodane tabelki do bazy

Komentarze