Uruchamiamy Elasticsearch na MyDevil.net

Na stronie wiki MyDevil.net jest zamieszczony opis konfiguracji i uruchomienia silnika wyszukiwania Elasticsearch w wersji 5.5.1, w tym poradniku opiszę uruchomienie wersji 7.4.2 Ponieważ na stronie https://wiki.mydevil.net/Elasticsearch jest dokładny opis co trzeba zrobić, skupię się tylko na różnicach dla wersji 7.4.2

Instalacja

Pobranie i rozpakowanie paczki:

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-7.4.2-linux-x86_64.tar.gz
tar -xvf elasticsearch-7.4.2.tar.gz
Wskazanie w konfiguracji uprzednio zarezerwowanych portów, dla przykładu 9301 oraz 9201.

echo "transport.tcp.port: 9301" >> ~/elasticsearch-7.4.2/config/elasticsearch.yml
echo "http.port: 9201" >> ~/elasticsearch-7.4.2/config/elasticsearch.yml
echo "network.host: localhost" >> ~/elasticsearch-7.4.2/config/elasticsearch.yml
Aby móc korzystać z binarek bez podawania do nich pełnej ścieżki należy zmodyfikować .bash_profile poleceniem:

echo 'export PATH=$HOME/elasticsearch-7.4.2/bin/:$PATH' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile
przy założeniu, że paczka elasticsearch-7.4.2.tar.gz została rozpakowana bezpośrednio w katalogu domowym. Musimy zmienić wersję Javy z domyślnej na 11

export JAVA_VERSION='11'
export JAVA_HOME=/usr/local/

Uruchamianie

Aby uruchomić aplikację jednorazowo należy wydać polecenie:
elasticsearch
Można również uruchomić aplikację w screen aby działała również po zamknięciu okna klienta SSH:
screen elasticsearch
Lub wykorzystać Cron by uruchomić usługę automatycznie po każdym restarcie serwera.

Komentarze