Docker i debug_toolbar

Django Debug Toolbar to bardzo przydatne narzędzie developerskie.

Instalacja i konfiguracja

Dodajemy wpis do django-debug-toolbar==2.2 requirements.txt
Uzupełniamy settingsy

if DEBUG:
  INTERNAL_IPS = type(str('c'), (), {'__contains__': lambda *a: True})()
  MIDDLEWARE.append(
    'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware',
  )
  INSTALLED_APPS.append(
    'debug_toolbar',
  )Podpinamy url

from django.conf import settings
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
]

if settings.DEBUG:
  import debug_toolbar
  urlpatterns = [
    path('__debug__/', include(debug_toolbar.urls)),
  ] + urlpatterns

Uruchomienie


docker-compose build
docker-compose up -d

Komentarze